Profil

Profil

Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Fungsi

Inspektorat Kota Metro  dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. perencanaan program pengawasan;
  2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  4. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

About

Comments are closed.